Silahlı ve Silahsız  Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitimi
Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitimi

Temel eğitim, silahlı ve silahsız adaylara müşterek verilen 100 saatlik bir eğitim olup, 10 dersten oluşan eğitim alan  adayların başarılı olabilmesi için İç İşleri Bakanlığınca belirtilen sınavda 100 adet sorudan (her soru 1 puan) enaz 60 puan...

Detaylı Bilgi

Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Yenileme Eğitimi
Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Yenileme Eğitimi

Yenileme eğitimi, silahlı ve silahsız adaylara müşterek verilen 50 saatlik bir eğitim olup, 10 dersten oluşan yenileme eğitimi alan adayların İç İşleri Bakanlığınca belirtilen sınava katılmış olmaları yeterli olup puanlarına bakılmaksızın...

Detaylı Bilgi

Hizmet İçi Eğitim Atışları
Hizmet İçi Eğitim Atışları

Hizmet İçi Eğitim Atışları; 5188 sayılı Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde silahlı özel güvenlik görevlilerine atış becerilerini artırmak için  ve her yıl planlı olarak, atış poligonunda yapılan teorik ve uygulamalı  iki bölümden oluşan zorunlu bir eğitim atışıdır...

Detaylı Bilgi