Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Yenileme Eğitimi

Yenileme eğitimi, silahlı ve silahsız adaylara müşterek verilen 50 saatlik bir eğitim olup, 10 dersten oluşan yenileme eğitimi alan adayların İç İşleri Bakanlığınca belirtilen sınava katılmış olmaları yeterli olup puanlarına bakılmaksızın silahsız yenileme eğitim sertifikası düzenlenmektedir. Silahlı adayların almış oldukları yenileme eğitim sonrası alacakları silah bilgisi, silah uygulama ve atış eğitimlerinin tamamlanmasına müteakip İç İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı ve atış sınavından almış  oldukları puana bakılmaksızın adaylara silahlı yenileme eğitim sertifikası düzenlenmektedir.

YENİLEME EĞİTİM DERSLERİ   ;

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
10 Ders
Güvenlik Tedbirleri
10 Ders
Kalabalık Yönetimi
4 Ders
Kişi koruma
4 Ders
Genel Kollukla İlişkiler
2 Ders
Uyuşturucu madde Bilgileri
1 Ders
Güvenlik Sistem Cihazları
3 Ders
Temel İlk Yardım
4 Ders
Yangın Güvenliği ve Felaketlerde Müdahale Tarzı
4 Ders
Etkili İletişim
8 Ders
Silah Bilgisi ve Uygulamalı Atış Eğitimi
10 Ders
TOPLAM
60 Ders