Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitimi

Temel eğitim, silahlı ve silahsız adaylara müşterek verilen 100 saatlik bir eğitim olup, 10 dersten oluşan eğitim alan  adayların başarılı olabilmesi için İç İşleri Bakanlığınca belirtilen sınavda 100 adet sorudan (her soru 1 puan) enaz 60 puan alan aday temel eğitimden başarılı olmuş vSilahsız sertifikayı almayı hak kazanmıştır.

Silahlı adayların almış oldukları temel eğitim sonrası alacakları silah bilgisi, silah uygulama ve atış eğitimlerinin tamamlanmasına müteakip İç İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda 25 adet silah sorusu (her soru 2 puan ) ve 15 metre mesafeden yapılan 5 adet sınav atışından (her atış 10 puan) aldığı puanlar (silah yazılı ve atış) toplamı 60 alan aday silahlı sertifikayı almayı hak kazanmış olacaktır.

TEMEL EĞİTİM DERSLERİ   ;

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
20 Ders
Güvenlik Tedbirleri
20 Ders
Kalabalık Yönetimi
10 Ders
Kişi koruma
9 Ders
Genel Kollukla İlişkiler
4 Ders
Uyuşturucu madde Bilgileri
2 Ders
Güvenlik Sistem Cihazları
5 Ders
Temel İlk Yardım
10 Ders
Yangın Güvenliği ve Felaketlerde Müdahale Tarzı
8 Ders
Etkili İletişim
12 Ders
Silah Bilgisi ve Uygulamalı Atış Eğitimi
20 Ders
TOPLAM
120 Ders

placeholder