YILIN İLK SINAVI İÇİN YENİLEME KURS KAYITLARI.

YILIN İLKSINAVI SINAVI İÇİN YENİLEME

AKŞAM VE GÜNDÜZ KURS 

KAYITLARIMIZ  DEVAM ETMEKTEDİR.

NOT(SON BAŞVURU  KURS  BAŞLAMADAN 1 GÜN ÖNCESİ SAAT 16:00'A KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR)

 

 

Kurs için istenen belgeler  ;

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
  2. Güvenlik Kart Fotokopisi,  
  3. İkametgah,
  4. 2 Adet Arka fon rengi BEYAZ ve son 6 (Altı) ay içinde CEPHEDEN çekilmiş  BİYOMETRİK Fotoğraf,
  5. Diploma veya öğrenim belgesi aslı.